You are here

VJERONAUK ZA ODRASLE

   Nakon večernje Svete mise, u vjeronaučnoj dvorani je vjeronauk za odrasle.

   Srdačno Vas očekujemo.