You are here

VEČERNJA SVETA MISA JE DANAS NA HRVATSKOM JEZIKU

VEČERNJA SVETA MISA DANAS:

 

u 17,30 sati - recitirana na HRVATSKOM jeziku  - u 2020. godini: 2. i 4. nedjelje svakog mjeseca

 

Sljedeće nedjelje ovdje je na mađarskom jeziku.

 

od 01. studenog/novembra 2016. večernja sveta misa je u 17,30 sati

od 01. svibnja/maja 2016, večernja sveta misa počinje u 18,00 sati