You are here

VEČERNJA SVETA MISA JE DANAS NA HRVATSKOM JEZIKU

VEČERNJA SVETA MISA DANAS:

 

u 17,30 sati - recitirana na HRVATSKOM jeziku ( 2. i 4. nedjelje svakog mjeseca)

         U katedrali je sveta misa u 18,00 sati na MAĐARSKOM jeziku.

 

Sljedeće nedjelje ovdje je na mađarskomjeziku, a u katedrali na hrvatskom jeziku.

 

od 01. studenog/novembra 2016. večernja sveta misa je u 17,30 sati

od 01. svibnja/maja 2016, večernja sveta misa počinje u 18,00 sati