You are here

VEČERNJA SVETA MISA DANAS JE NA MAĐARSKOM JEZIKU

VEČERNJA SVETA MISA DANAS

danas u 17,30 sati - recitirana na MAĐARSKOM jeziku (u 2020. godini: 1, 3. i 5. nedjelje u mjesecu)

 

Sljedeće nedjelje kod nas je na hrvatskom  jeziku.

od 01. studenog/novembra 2017. večernja sveta misa je u 17,30 sati

od 01. svibnja/maja 2017, večernja sveta misa počinje u 18,00 sati