You are here

VEČERNJA SVETA MISA DANAS JE NA MAĐARSKOM JEZIKU

VEČERNJA SVETA MISA DANAS

danas u 18,00 sati - recitirana na MAĐARSKOM jeziku (u 2019. godini: 2. i 4. nedjelje u mjesecu)

      U katedrali je sveta misa u 18,00 sati je na HRVATSKOMSKOM JEZIKU.

Sljedeće nedjelje kod nas je na hrvatskom  jeziku a u katedrali na MAĐARSKOM jeziku.

od 01. studenog/novembra 2017. večernja sveta misa je u 17,30 sati

od 01. svibnja/maja 2017, večernja sveta misa počinje u 18,00 sati