You are here

Tvoj je novi grijeh još jedan novi čaval na tijelu tvom

antal's picture
11. postaja: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ.

11. postaja: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ. 

Željezni čavli otkrivaju neslomivu snagu Isusove ljubavi kojom je prikovan uz Očevu volju.

Gospodine, daj da i mene moja ljubav prema Tebi prikuje na životni križ po kome se spašavam.