You are here

Sveti Mihael, Sveti Gabriel i SvetiRafael, arkanđeli

PROŠTENJE U NAŠOJ FRANJEVAČKOJ CRKVI

Sveti Mihael, Sveti Gabriel i SvetiRafael, arkanđeli

 

Dvojezična Sveta misa i propovijed u 18,00 sati