You are here

Sveti Humilije iz Bisignana

Bisignano, 26. kolovoza 1582. - Bisignano, 26.(30.) studenog 1637
Kalendar datum: 
30 Studeni
Sveti Humilije iz Bisignana

   Sveti Humilije iz Bisignana talijanski franjevac i svetac.

   Sa 27 godina, 1609., pridružio se Redu manje braće, a godinu dana kasnije, 4. rujna 1610., napravio je svoje zavjete. Umro je u dobi od 55 godina, na glasu svetosti. Na krštenju je dobio ime Luca Antonio.

   Papa Pio VI. proglasio ga je časnim slugom Božjim, 4. listopada 1780. godine. Beatificirao ga je papa Lav XIII., 29. siječnja 1882. godine, a kanonizirao sveti papa Ivan Pavao II. 19. svibnja2002. godine.