You are here

SVETA MISA radnim danima

MISNI RASPORED RADNIM DANOM:

 

- 9,00  sati prije podne / na jeziku prema zahtjevu naručioca nakane (hrvatski ili mađarski)

- u 17.30 sati  je večernja sveta misa: (od 01. rujna/oktobra do 30. travnja/aprila)    

 - u 18.00 sati je večernja sveta misa ( od 01. svibnja/maja do 30. rujna/septembra)

utorkom, četvrtkom i subotom na hrvatskom jeziku

a ponedjeljkom,srijedom  i petkom na mađarskom jeziku.

NEDJELJOM - jezik naizmjenično (za tačnost, molimo pogledajte kalendar za dan koji vam treba)

 

ZA ZAKAZIVANJE SVETE MISE ZA VAŠE NAKANE POZOVITE NAŠ URED  

 024/ 551-256  od 08,30 do 11,00 sati radnim danima.