You are here

SVETA MISA I OBRED PREMINUĆA SVETOG FRANJE ASIŠKOG

u 17,30 sati je SVETA MISA

nakon svete mise je obred preminuća Sv,Franje Asiškog : TRANSITUS