You are here

Sv. Konrad Parzhamski

( 1818.-1894.)
Kalendar datum: 
21 Travanj
Sv. Konrad Parzhamski

   Ivan Bindorfer rodio se 22. Prosinca 1818. Godine u mjestancu Parzham u Bavarskoj, kao jedanaesto dijete seljačke obitelji. Jedno se vrijeme bavio seljačkim poslovima, a u trideset i prvoj godini života stupio je u Kapucinski red kao samostanski brat pod imenom fra Konrad. Kroz četrdeset i dvije godine bio je samostanski vratar u glasovitom bavarskom Marijinu prošteništu Altötingu, uvijek dočekljiv i uslužan i svojoj redovničkoj braći i tolikim proštenjarima. Bio je naročito pažljiv i ljubazan prema siromasima i putnicima, a osobito pobožan prema svetoj Euharistiji i prema Isusovoj Majci.Imao je dar prorokovanja, a nadaleko se pročuo glas o njegovoj svetosti i o pokorničkom životu. Ostao je postojan na svome radnom mjestu sve do starosti. Tri dana prije smrti, predvečer, dođe poglavaru s riječima: „Oče, više ne mogu.“

   Preminuo je 21. Travnja 1894. Godine, u sedamdeset i šestoj godini života. Svetim ga je proglasio Pio XI. Godine 1934.

   U jednom pismu piše : „ Ništa mi nije zaprekom, uvijek sam sjedinjen s Bogom kojega nadasve ljubim. I kad bih imao i više posla, više bih se osjećao s Bogom sjedinjen. S njim razgovaram kao dijete s ocem, poverljivo. Nježno mu upravljam molbe i zagovore.Sve što mi dušu pogađa kao kušnja, njemu izručujem sa sinovskom zaufanošću...Jedino samo žalim , što ga ne ljubim dosta. O da mi je ljubav serafina! Želim da me svi stvorovi potiču i pomažu da Boga ljubim iznad svega. Ljubav nikad ne prestaje.“