You are here

Sluga Božiji Ludovik Vico Necchi

laik, osnivač Katoličkog Sveučilišta u Milanu,profesor, biolog, franjevački trećoredac
Kalendar datum: 
10 Siječanj

19. studeni 1876. Milano  - 10 prosinca 1930. Milano

U kapeli Katoličkog sveučilišta u Milanu nalazi se grob na kojemu piše: "Vico Necchi, franjevački trećoredac"