You are here

Oprosti oniliko puta kolika ti je ljubav velika.

antal's picture
9. postaja: ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM.

9. postaja: ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM. 

Teret je za njegova pleća prevelik. No njegova ljubav prema meni i želja da mi smrću podari vječni život još je veća.

Gospodine, daj da moja ljubav prema Tebi i ljudima bude veća od svih patnja.