You are here

Oltar Svetog Franje Asiškog u franjevačkoj crkvi Subotica