You are here

Nevina dječica -blagdan-

petak 28. prosinca 2018.

Nevina dječica -blagdan-

 

u 09,00 sati    SVETA MISA  na hrvatskom jeziku

u 17,30 sati      večernja misa na MAĐARSKOM jeziku