You are here

Nacionalno hodočašće u Vukovar

Hrvatsko nacionalno bratstvo organizira nacionalno hodočašće u Vukovar uz zatvaranje godine sv. Ljudevita koje će biti u subotu 25. travnja. Program hodočašća je moguće vidjeti ovdje:

PROGRAM NACIONALNOG HODOČAŠĆA OFS-A I FRAME U VUKOVAR 

povodom obilježavanja 800. godišnjice rođenja sv. Ljudevita 25. travnja 2015.

10:00 – okupljanje na memorijalnom groblju
10:30 – pozdravi nacionalnog ministra OFS-a i nacionalne predsjednice Frame
         – molitva i dva svjedočanstva
          – odlazak autobusima prema crkvi sv. Filipa i Jakova
11:20 – pozdrav župnika i gvardijana vukovarskog samostana fra Ivice Jagodića
11:30 – sveta misa
12:30 – ručak
13:30 – predstavljanje života sv. Ljudevita
14:30 – molitva i klanjanje
16:30 – oproštaj u crkvi i odlazak kući

      Postoji mogućnost posjeta Vukovarskoj bolnici mjestu sjećanja i Spomen-domu Ovčara u vlastitom aranžmanu.

PROGRAM NACIONALNOG HODOČAŠĆA OFS-A I FRAME U VUKOVAR 2015