Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!

antal's picture
1. postaja: Isusa osuđuju na smrt.

I. keresztúti stáció: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

Édes Jézus, örömest elfogadod a halálos ítéletet, hogy engem örökre üdvözíts.

Kérlek, légy velem kegyelmeddel, hogy életemben senkit meg ne ítéljek, s halálom után az örök ítélettől megmenekedjem.

Értesítések

Közlemény

SZENT ANTAL KILENCED 2016.

Szent Antal oltáránál magyar nyelvű szentmisét és szentbeszédet 7,00 órakor tartunk,

míg horvát nyelven 6,00 -kor és 17,30 órakor.

 

MINDEN KEDDEN

2016. áprílis 12. -től – június 13.-ig

Közlemény
Közlemény

LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ÜNNEPE

LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ÜNNEPE

A SZABADKAI FERENCES TEMPLOMBAN

     csütörtök, 2016. február 11.

•09,00-kor szentmise horvát nyelven
•10,00-kor szentmise és prédikáció magyar nyelven
•17,30-kor ünnepi szentmise

A szentmise után gyertyás körmenet következik és elénekeljük a: „Te Deumot“

HOZZANAK MAGUKKAL GYERTYÁT !

Közlemény

LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KILENCED

2016. február 02. - 10. –ig

LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

KILENCED KEZDETE A FERENCESRENDI TEMPLOMBAN HORVÁT NYELVEN

 

•16.50-kor rózsafüzér imádság
•17.30-kor szentmise és prédikáció
•majd  a mise végén  imádság

A kilencedet Ft. Dragan Muharem atya, Kisboszniai plébános vezeti.

A szabadkai székesegyházban magyar nyelven folyik majd a kilenced.

Közlemény

Boldog Stepinac Alajos

Vasárnap, 2016. február 07.

Boldog Stepinac Alajos emléknapját ünepeljük.

 

Az esti szentmisét 17,30 órakor

ünnepélyes keretek között

dr. Pénzes János püspök atya

vezeti horvát nyelven.

Közlemény
Hír
Közlemény

KARÁCSONY BÖJTJE ÉS SZENTEST

KARÁCSONY BÖJTJE

csütörtök    2015.december 24.

 

07,00- 16,00 lehetőség van szentgyónásra

 

AZ ÉJFÉLI MISE

magyar nyelven 24.00h kezdődik

E napon nem lesz esti szentmise

 

KARÁCSONY

Péntek  2015.december 25.

10,30 órakor KARÁCSONYI SZENTMISE

MAGYAR NYELVEN

Közlemény

MINDENSZENTEK NAPJA

SZENTMISÉK MINDENSZENTEK NAPJÁN 

VASÁRNAP, 2015. November 01.

 

     07,00 órakkor horvát nyelven lessz

     08,00 órakkor magyar nyelven lessz

 

    09,00 órakkor horvát nyelven lessz énekelt mise és prédikáció

    10,30 órakkor MAGYAR NYELVEN LESSZ, énekelt mise és prédikáció

 

AZ ESTI SZENTMISE

   18,00 ÓRAKKOR HORVÁT NYELVEN LESSZ

Közlemény

Pages