You are here

ZUMARRAGA JÁNOS érsek- (Juan Zumarraga)

Durango, Vizcaya, Spanyolország1468. - México, Nueva España, 2/3 lipnja 1548. június 2/3.
Kalendar datum: 
Június 2
Sluga Božiji Juan Zumarraga

   A szentéletű nagy ferences misszionáriusok közé tartozik. Spanyolország- ban, Kasztília tartományban született. A Ferenc-rendbe tudása és buzgósága miatt többször is viselt magasabb hivatalokat. Mexikó meghódítása (1519) után öt évvel az első 12 ferences misszionárius vezetője volt Mexikóban. Cortez és emberei kegyetlenül bántak az indiánokkal, csak a meggazdago- dás és élvezeteik kielégítése hajtotta őket. János apostoli bátorsággal lépett föl velük szemben, amivel magára vonta azok haragját, még élete is bizonytalanságban volt. Amikor püspök kinevezése érdekessé vált, V. Károly császár őt ajánlotta a mexikói püspökségre. Így lett 1528-ban Mexikó első püspöke (ké- sőbb érseke).

   A Guadalupei Szűz megjelenése történetében neki is fontos szerep jutott. A kíméletlen spanyol uralom ellen felkelés készült az aztékok között. János püspök Szűz Máriához könyörgött, közbenjárásával előzze meg a felkelést és a vérontást, hozzon az országba békét. Ezután jelent meg a Szent Szűz 1531. dec. 9-én az indián Juan Diego*-nak (2002-ben szentté avatták) a Tepeyac dombon és kérte a jelenés helyén templom építését. Pár nap múlva újra megjelent és kifejezetten a püspök kérésére csodajelet adott (kasztíliai rózsák és Diego köpenyén /tilmáján/ a Mária-kép, mely azóta a világhírű Guadalupei Kegyhely kegyképe).

   A Szent Szűz ígéretének megfelelően meghozta a békét, a következő tíz évben mintegy tízmillió azték tért a katolikus hitre, s Mexikóban megszűnt a véres emberáldozat (azelőtt évente kb. 20 ezer ifjút áldoztak föl). A kiváló püspök 80 éves koráig fáradhatatlanul dolgozott az indiánok megtérítésén. Utolsó, pünkösdi bérmálása után ereje elhagyta, s úrnapja nyolcadá- ban, jún. 3-án fejezte be életét. Előzőleg ezt írta a spanyol királynak: „Szegényen halok meg, de boldogan.” Az indiánok mint szerető atyjukat siratták. A mexikói dómban sírját Isten csodákkal dicsőítette meg. Méltán tisztelhetnénk a boldogok között.

   Egyszer egy előkelő spanyol megkérdezte tőle, hogyan bírja elviselni az indiánok kellemetlen szagát. János felelete: A ti vétkeitek rossza szaga sokkal kibírhatatlanabb számomra.

 

   Imádság:

   Istenünk, te boldogemlékű János misszionárius atyát kiváló erényekkel ékesítetted. Példája nyomán szítsd fel híveid szívében a hivatástudatot az egész világ üdvösségének munkálására, hogy akaratod szerint minden nemzet egyetlen családdá, a te népeddé forrjon össze és növekedjék.

   Krisztus, a mi Urunk által.