You are here

Rövid gondolatok

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!

antal's picture
1. postaja: Isusa osuđuju na smrt.

I. keresztúti stáció: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

Édes Jézus, örömest elfogadod a halálos ítéletet, hogy engem örökre üdvözíts.

Kérlek, légy velem kegyelmeddel, hogy életemben senkit meg ne ítéljek, s halálom után az örök ítélettől megmenekedjem.

Pages