You are here

Rövid gondolatok

Az új bűnöd nem más mint egy új szeg a testeden

antal's picture
11. postaja: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ.

XI. keresztúti stáció:  JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK 

E kereszt, e töviskoszorú, e kalapács, e szegek… az én bűneimnek kegyetlen eszközei. Hányszor ellenszegültem az isteni kegyelemnek?

Bocsáss meg, szenvedő Jézusom, bocsáss meg énnekem, s vonj szent Szívedhez oly erősen, hogy engem attól semmi többé el ne választhasson.

Vegyed le magadról a bűn fátylát

antal's picture
10. postaja: ISUSA SVLAČE.

X. keresztúti stáció: JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

Vér borítja az Úr Jézust, midőn ruháit letépvén, sebeit fölszaggatják.

Tisztaságos Jézusom, őrizd meg testemet, lelkemet; őrizd meg szívemet is mindattól, amiért előtted pirulnom kellene, Szeplőtelen Szűzanyám, védj s oltalmazz, mint tulajdonodat!

Annyiszor kell megbocsájtani, amekkora a szereteted.

antal's picture
9. postaja: ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM.

IX. keresztúti stáció: JÉZUS HARMADSZOR IS ELESIK A KERESZT SÚLYA ALATT

Jézusom, ki érettem ennyire elgyöngültél: erősíts, védj és oltalmazz engem, hogy a kísértéseknek mindenkor, de főképp halálom óráján állhatatosan ellenállhassak. 

Szenteld meg bánatomat, szenvedéseimet! Ments meg a végső penitenciátlanságtól!

 

 

Aki nem ellened van, az étred van.

antal's picture
8. postaja: ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

VIII. keresztúti stáció:  JÉZUS A SIRÁNKOZÓ ASSZONYOKHOZ SZÓL

Lelkem egyetlen reménye, isteni Megváltóm, bűnbánatra szólítasz fel engem…

Önts szívembe erős hitet, biztos reményt és lángoló szeretetet, hogy szent Szívedet embertársaim és saját vétkeimért önmegtagadásokkal megengesztelhessem.

A megismételt tévedés annak a jele hogy az elsőt nem tanultad meg

antal's picture
7. POSTAJA: ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM.

VII. keresztúti stáció: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL

E második fájdalmas esésed érdemeire kérlek, kegyes Jézus: támogasd lépteimet, hogy főképp szokásos vétkeimet elhagyjam, a bűnre vezető alkalmakat állhatatosan kerüljem és a megszentelő malaszt állapotában mindvégig megmaradjak.

Tanulj meg segíteni a rászorulóknak

antal's picture
6. POSTAJA: VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC.

VI. keresztúti stáció: JÉZUS ELFOGADJA VERONIKA KENDŐJÉT

Vésd mélyen szívembe, irgalmas Jézusom, keserves kínszenvedésednek emlékezetét, hogy arról soha meg ne feledkezzem.

Jézusomnak édes Szíve, engedd, hogy szívem mindig hasonlóbb legyen a te Szívedhez.

Barát légy a bajban lévőnek is.

antal's picture
5. postaja: ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ

V. keresztúti stáció: CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET

Bűneimért meggyötört, szenvedő Jézusom, azok kiket jóságoddal elhalmoztál, elhagytak téged szenvedésed útjain.

Légy velem isteni Megváltóm: ha az emberek engem félreértenek, elhagynak, megvetnek, te adj türelmet, hogy a Golgotán hittel követhesselek.

ANYA volt az első kiejtett szavad

antal's picture
4. postaja: ISUS SUSREĆE SVOJU SVETU MAJKU.

IV. keresztúti stáció: JÉZUS TALÁLKOZIK FÁJDALMAS ANYJÁVAL

Édes Üdvözítőm, e fájdalmas találkozástokra kérlek: segíts, hogy életem nehéz perceiben szívem a Szűzanya szívével találkozzék, s oltalma védjen, vigasztaljon engem.

Szűz Mária édes Szíve, légy menedékem!

Tanulj meg felkelni minden elesés után

antal's picture
3. postaja: ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM.

III. keresztúti stáció: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL

Isteni Megváltóm, Jézus Krisztus, könnyelműségemből elkövetett vétkeimnek terhe sújt téged ilyen kegyetlenül a földre.

Bocsáss meg nekem! Jézusom, irgalom!

Tanuljad meg felismerni a keresztedet

antal's picture
2. postaja: Isus prima na se križ

II. keresztúti stáció:  JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Szeretettek öleled át érettem a keresztet, édes Jézusom.

Támogass isteni erőddel, hogy ezentúl bűneimért való engesztelésül szívesen és alázatos lélekkel viseljem a kereszteket, melyeket reám bocsátani jónak láttál.

Pages