You are here

Tanuljad meg felismerni a keresztedet

antal's picture
2. postaja: Isus prima na se križ

II. keresztúti stáció:  JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Szeretettek öleled át érettem a keresztet, édes Jézusom.

Támogass isteni erőddel, hogy ezentúl bűneimért való engesztelésül szívesen és alázatos lélekkel viseljem a kereszteket, melyeket reám bocsátani jónak láttál.