You are here

SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE

ünnep
Kalendar datum: 
Szeptember 12

 Ma Szűz Mária neve napja van.

   1683. szeptember 12-én szabadult fel Bécs városa a török támadás alól, s ennek tiszteletére rendelte el Boldog XI. Ince pápa ezt az ünnepet, bár már korábban is megvolt a nyoma itt-ott. A Szűzanya számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen őáltala áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és hálával forduljunk feléje.
   Ez azonban azt is jelenti, hogy hálánk kifejezéseként valami rendkívüli, ugyanakkor mégis természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez a "természetesen rendkívüli" ajándék pedig nem lehet más, mint az, hogy elhatározzuk, igyekszünk méltók lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát valami hatalmas dolgot tennünk az ő köszöntésére, nem kell lehoznunk a csillagokat, 'pusztán' keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert ezzel szerezhetünk igazi örömet Neki, s üdvösséget magunknak.

HIMNUSZ

 

Örülj, Krisztus szűz Szülője,

kit Gábriel köszöntése

Szűznek s Anyának nevez.

Örülj, kegyelemmel teljes,

szülésed nem volt gyötrelmes,

liliom vagy, szép, nemes.

Örülj, hiszen Egyszülötted

meghalt bár, de visszanyerted,

él, ragyog, feltámadott.

Örülj, Krisztus mennybe szállott,

láttad, amint e világot

messze hagyva távozott.

Örülj, te is felvétettél,

s dicsőséggel öveztettél

a mennyei trónusig.

A te méhed szent gyümölcse,

lelkünk éhét hogy betöltse,

teáltalad adatik.

Szelíd és kegyes Szűz, kérünk,

életutunk, szent reményünk,

kegyelemmel teljes Szűz:

Szent Fiadtól esdj kegyelmet,

mely örökre veled minket

boldogságban összefűz.

Ámen.