You are here

SZENT Schäffer Anna

szűz, III. r. (1882-1925)
Kalendar datum: 
Október 5
Sveta Anna Schäffer

Bajorországban, Mindelstettenben született. Apja asztalos és muzsikus volt, aki már 1896-ban meghalt. Édesanyja vidám, vallásos lelkületű asszony volt. Nagy szegénységben éltek, ezért Annának már 14 évesen el kellett szegődnie cselédnek. 18 éves korában Stammham községben egy erdészházban szol- gált, amikor mosás közben társa meggondolatlan tette következtében bele- esett egy forró lúggal telt katlanba. Súlyos égési sebeket szenvedett s ettől kezdve 25 éven át ágyhoz kötve betegeskedett. Ez idő alatt 30 fájdalmas és hosszadalmas műtéten esett át. Egy orvosnak az volt a véleménye, hogy meg- magyarázhatatlan, miért nem tudták őt meggyógyítani. Az Úr Jézus adott er- re vonatkozóan Annának felvilágosítást: „Én téged engesztelő áldozatnak vá- lasztottalak ki.” Szenvedéseit hősiesen, Isten iránti szeretetből viselte el. Fő erősítője az imádság és a mindennapi szentáldozás volt. Az Úr Jézus, a Szűz- anya és a szentek vigasztaló látomásokkal is erősítették. Szenvedéseit felaján- lotta az Anyaszentegyházért, a papokért, a bűnösökért s azokért, akik hozzá fordultak. Húszéves korában belépett Szent Ferenc III. rendjébe. Rendi védő- szentje Boldog Kreszcencia (2001 óta szent). 1910. okt. 4-én, Szent Ferenc ünnepén megkapta a szent sebhelyek (stigmák) karizmáját, de kérte az Úr Jé- zust, hogy a sebek ne legyenek láthatók. Csak néhány, hozzá közelálló személy tudott erről (plébánosa is). Néhány évvel később részesült az Úr Jézussal való misztikus nász kegyelmében. Péntekenként elragadtatott állapotban átélte az Úr Jézus szenvedéseit. Isten megengedte, hogy időnként a Sátán zaklatásait viselje. Látomásban megsejtette jövendő megdicsőülését (látomás a három sírról). Halála napján, 1925. okt. 4-én is megáldozott, ezzel teljesedett egy hő kívánsága. II. János Pál 1999. márc. 9-én avatta őt boldoggá.

Részlet Anna naplójából (a szentáldozásról):

„Amikor Jézussal egyesülök, boldog vagyok. És még ha a szenvedések át meg át is járják testemet, szívemben mégis olyan boldogságot érzek, amit el- mondani nem tudok. Ilyenkor nem cserélném el betegágyamat az egész világ minden gazdagságáért, nem cserélnék egy hercegnővel sem.”

 

Imádság:

Istenünk, te Boldog Annát meghívtad, hogy a szenvedés útján kövesse is- teni Mesterét, s az ő szenvedése jeleivel is kitüntetted. Add, hogy mindennapi keresztünket mi is készséggel hordozzuk, s ehhez erőt merítsünk az imából és az Oltáriszentség méltó vételéből. Krisztus, ami Urunk által.