Szabadkai Ferencesek

Üdvözöljük templomunkban

AKTIVITÁSOK

Szentmise

A szentmise az eucharisztikus áldozat ünneplése. A Szentlélek erejével Jézus megváltása bőségesen kiárad az egyházra és az egész világra a misében. Ezért a Szentmise a legnagyobb esemény, amelyen itt a földön részt vehetünk.

Hittan

A fiatalok mellett felnőtteknek is tartunk hittanórákat, amelyek a következő témákkal kezdődnek: imádság és ének, és minden alkalommal más téma van. Eddig sokféle téma volt, például: szentmise az első templomban, szeretet művészete, eredendő bűn, kapcsolatok, tekintély...

Imádás

Az Oltáriszentség előtti imádás találkozás az élő Istennel. Ilyen módon beszélgetünk Istennel, segítséget kérünk Tőle, vagy hálát adunk Neki mindazért, amit nekünk adományozott. Sok ember nincs is tudatában az imádás fontosságának.

Hétfő - Vasárnap


Szentmisék menetrendje

Szent Mihály templom


Franjevački trg 1, Subotica 24000

Hitoktatás

Néhány téma

2023. július 8.

Tekintély

A tekintély egy elég átfogó téma, de néhány következtetés az, hogy valakinek jó tekintélye van, amikor szereti másokat, szolgál nekik, áldozatot hoz értük, kompetens, jót cselekszik, önzetlen, őszinte és alázatos. Ezek néhány olyan dolog, amelyek hozzájárulnak a jó tekintély kialakításához, amilyen Jézusnak is volt.

2023. július 1.

Kapcsolatok

A kapcsolatok témája nagyon érdekes volt. Egy fiatal házaspár bemutatta a tanúságtételüket a fiataloknak, válaszolva a kérdéseikre. Meséltek a kezdetükről, ismerkedésükről, az útról a házasság felé, az eljegyzési és házassági tisztaságról és a közös imádságos életükről a kapcsolatuk és később a házasságuk alatt.

2023. június 10.

Mi az Isten akarata számomra?

Az Isten valóban számos módon szól hozzánk. Leggyakrabban saját Igéje által beszél hozzánk. Meg kell próbálnunk hallgatni az Isten hangját és követni az ő útját. Néha az érzéseink is beszélnek hozzánk, bár tudjuk, hogy nem kell azokra támaszkodnunk, de ez is az az út, amelyen keresztül az Isten hozzánk szólhat. Az Isten akaratának életünkben való megélésében és követésében nem lesz minden könnyű, lesz szenvedés is, de ez az a tövises út, amit be kell járnunk, hogy életünk végén jutalmat kapjunk mindenért, amit jó és rossz értelemben átélünk itt a földön.

Szent Ferenc templom Szabadkán

Építés & Történelem

A szabadkai ferences kolostor és templom, amit a helybeliek "Ótemplom"-nak hívnak, a város történetének legrégebbi épületei és tanúi. A ferencesek 1686-ban telepedtek le a szabadkai várában, amelyet a 1470-ben Pongrác János gróf, erdélyi herceg építtetett. Itt a ferenceseknek 1693-ban volt temploma és lakhelye, majd 1723-ban a vár templommá és kolostorrá alakítására került sor. 1729-ben kezdték meg az új templom építését, amelyet 1736-ban szentelték fel Szent Mihály arkangyalnak. Az új templomba beépítették a várfalakat, és a déli torony részei a jobb templomi toronnyal váltak össze, amelyen keresztül ma a kolostorba lépünk be. A ferences kolostort etapokban 1735 és 1767 között építették fel szünetekkel és igazításokkal.

Az egész világ sötétsége sem képes kialudni egy gyertya fényét.

Szent Ferenc Assisi

A Ház szerzetesei

Fra Ivan Miklenić

Pap
A kolostor Gardiánja

Fra Bernard Barbarić

Pap
Plébános, közgazdász

Fra Eugen Prćić

Ferences testvér
Káplán