You are here

GAMBACORTI BOLDOG PÉTER

Pisa, 1355 – Venezia, 1435. június 17.
Kalendar datum: 
Június 17
Blaženi Petar Gambacorta iz Pize

   Apja a Pisai Köztársaság elnöke volt. Péter fiatal korában könnyelmű életet élt. 22 éves korában azonban megtért, elsősorban Klára nővérének hatására, aki szerzetes volt. Miután belépett Szent Ferenc III. rendjébe, az Urbino mellet- ti Cessano* hegyre remeteségbe vonult. Itt kemény bűnbánó életet élt. Hama- rosan tanítványok gyűltek köréje, akiket ferences III. rendi közösségbe szerve- zett s részükre szabályzatot szerkesztett.

   A Montebello hegyi remeteség lett a Szegény Testvérek központja. A kongregációt V. Márton pápa 1421-ben hagy- ta jóvá. Péter halála (1435) után a közösség Pesaroban, Trevisoban, Páduában, Urbino környékén alapított remeteközösségeket. Később más re- metekongregációk (Korzikai Angelusz, Furcapalenai B. Miklós stb. remetesé- gei) beolvadtak a Boldog Péter alapította kongregációba.

   Pisai Gambacorti Péter tiszteletét XII. Ince pápa 1693-ban hagyta jóvá. Pé- ter remetéi - ha kevesen is -, de még ma is léteznek.

   „Ha a Kelet misztikusaihoz hasonlóan sikerül kiüresítened a lelkedet minden gondolattól és minden vágytól; visszavonulsz önmagad központjába, és min- dent arra a pontra összpontosítasz magadban, ahol életed Istenből fakad - mégsem találhatod meg igazán Istent. Semmiféle természetes gyakorlat nem hozhat Vele eleven kapcsolatba. Ha Ő nem mondja ki magát benned, ha nem ejti ki nevét lelked mélyén, nem fogsz tudni többet róla, mint a kő a földről, amelyen tehetetlenül fekszik.”   Thomas Merton

 

   Imádság:

   Istenünk, te Boldog Pétert a remeteéletre hívtad s társainak vezetőjévé tetted. Add, hogy a világ forgatagában egész szívvel ragaszkodjunk mennyei országod kincseihez.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.