You are here

FIRENZEI Boldog ANTÓNIA

1401. Firenza, - 1472. február 28. L’Aquila
Kalendar datum: 
Február 28
Blažena Antonija iz Firenze Badessa

   Előkelő firenzei családból származott. Szülei akaratából korán házasságra lepett, de férje halála után ellenállt rokonai unszolásának, hogy újabb házas- ságot kössön. A tökéletesség vágyával belépett a Boldog Angelina által akko- riban alapított szerzetes III. rendi Szent Honufriusz kolostorba. Miután erényes- ségét sokszorosan igazolta, előbb Folignoba*, majd Aquilába küldték, ahol a Szent Erzsébetről nevezett kolostort 14 éven át kormányozta.

   Ő azonban több- re vágyott. Kapisztrán Szent Jánossal is megbeszélte a dolgot, hogyan térhet- ne át a Szent Klára eredeti Regulája szerint folytatott életre, hogy minél inkább élje az Istennel egyesült életet. V. Miklós pápa jóváhagyásával (1450 körül) Aquilában a Krisztus Teste kolostorban 14 nővérrel Szent Klára Regulájára fo- gadalmat tett, s ezzel a várost új szerzetesközösséggel gyarapította. A kolos- tort azóta „Szegény Szent Klára” kolostornak nevezték. Kapisztrán Szent Já- nos rendelkezésére a nővérek vezetőjévé lett, s legfőbb törekvése arra irányult, hogy a nővéreket, főképp saját példájával, a szerzetesi tökéletességre vezesse. Alázatára vall, hogy a legalantasabb munkákat magának tartotta fenn.

   A türe- lem gyakorlására alkalmat adott neki hozzátartozói molesztálásai, igazságta- lanságok, rágalmak, mik ártatlanul érték, és 16 évi betegsége. S nehogy a test a lélek ellen lázadjon, a test ellenállását kemény munkával és önmegtagadás- okkal igyekezett megtörni. A szegénységet, sőt az élet fenntartásához legszük- ségesebb dolgok hiányát is örömmel viselte el, csak viselt ruhát hordott, so- hasem újat. Ami szabad ideje maradt, imádságra fordította. Éjszakákat imádkozott át, néha extázisban.

   Szeretetét mindenki megtapasztalta, főként a betegek. Éjjel-nappal ágyuknál volt, anyai gondoskodással vette őket körül, testi enyhülést, lelki- erősítést nyújtott nekik: Előre tudva elköltözése idejét, a nővéreket a Regula megtartására, egymás iránti szeretete buzdította. Az Egy- ház szentségeivel megerősítve 71. évében költözött át a szebb hazába. Erénye- inek fennmaradó emléke, a sírjánál történő csodák eredményeképp IX. Piusz 1847-ben boldoggá avatta.

„Intem és buzdítom az Úr Jézus Krisztusban összes nővéreimet, hogy mindig iparkodjanak utánozni a szent egyszerűség, alázatosság és szegénység útját, valamint a szent szerzetesi életmódot, miként maga Krisztus és boldogságos Ferenc atyánk tanította megtérésünk óta.”

Szent Klára Végrendeletéből.

   

Imádság:

   Istenünk, te Boldog Antóniát életútján Szent Klára rendjébe vezetted. Segíts, hogy érdemei és példája által a földön téged egyre igazabb szeretettel szeressünk, a boldog örök életben pedig színről színre láthassunk.

   Krisztus, a mi Urunk által.