You are here

FASANI SZENT FERENC ANTAL

Lucera, 1681. augusztus 6 - Lucera, 1742. november (27) 29.
Kalendar datum: 
November 27
Sveti Franjo Antun Fasani

   A dél-itáliai Apulia Lucera városában született szegény szülőktől. 14 éves korában lépett be a minorita rendbe. A teológiai tanulmányokat Assisiben vé- gezte, a közeli San Quirico-ban szentelték pappá. Lelkipásztori helye Lucera lett, ahol 35 éven át apostolkodott. Kiváló szónoki képességgel és magas te- ológiai képzettséggel rendelkezett. Rómában elnyerte a Magister Theologiae címet, ezért élete végéig „Padre Maestro” néven szólították. Igen sok embert vezetett a bűn útjáról az erényes életre. Naponként órák hosszat ült a gyónta- tószékben. A püspök a börtönlelkészi feladatot is rábízta.

   A foglyoknak nem-csak lelki vigasza, de anyagi támasza is volt. Szívén viselte a szegények sorsát. Ha egy hiányos öltözetű megjelent a kolostorban, végigjárta a cellákat, ki tud egy ruhadarabot nélkülözni. A betegeket szorgalmasan látogatta. A Harmadik Rend helyi közösségét igazi evangéliumi szellemre vezette. Ekkora buzgalma ellenére voltak irigyei, akik rávették tartományfőnökét, hogy helyezze el. Szám- űzetése nem tartott sokáig, a rendi generális hamar visszahelyezte Lucerába. Utána régi jóbarátja, Antonio Lucci* (boldoggá avatva) lett a tartományfőnök, aki kijárta a generálisnál, hogy Ferenc Antal legyen az utóda (1720).

   Három évig volt tartományfőnök, ezalatt az idő alatt a Sant Angelo tartomány nagy lelki megújuláson ment át. Utána novíciusmester lett, majd gvardián. Nagy Mária-tisztelő volt. A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletének apostola. Hét, a Má- ria-ünnepekre előkészítő kilencedet is írt. A szakadatlan munka, a sok önmeg- tagadás és imádságos virrasztás felőrölte erejét. 1742. nov. 29-én halt meg - az érte imádkozó rendtársai körében. A lucerai Szent Ferenc templomban te- mették el. XII. Piusz 1951-ben boldoggá, II. János Pál 1986-ban szentté avat- ta. Emléknapja nov. 27-én van.

 

   „Hiszek Istenben, s hiszem mindazt, amit kinyilatkoztatott úgy, ahogy azt Szűz Mária hitte. Remélem, hagy elnyerem az örök életet - úgy, ahogy azt Szűz Mária remélte. Szeretem a végtelenül jó Istent - úgy, ahogy őt Szűz Mária szerette.”

Részlet a Szeplőtelen Szűz kilencedből.

 

   Imádság:

   Istenünk, te Boldog Ferenc Antalt, a buzgó szerzetest és lelkipásztort sokféle kegyelmi adományoddal kitűntetted. Add, hogy példáját követve tökéletesedjünk, közbenjárására pedig minden rossztól megszabaduljunk.

   Krisztus, a mi Urunk által.