You are here

CLAVARIOI BOLDOG BALTAZÁR

ferences prezbiter (1419-1490)
Kalendar datum: 
Október 17
Blaženi Baltazar Ravaschieri iz Chiavarija

   Családi neve: Ravaschieri*. Gazdag grófi családból született a liguriai ten- gerparti Clavario*-ban. Életrajza kiemeli, hogy édesanyja vallásosan nevelte s különösen a szent tisztaság szeretetére, úgyhogy - tanúk állítása szerint - egész életében nem vétett a tisztaság erénye ellen. Ennek alapján őt ferences Szent Alajosnak nevezhetjük. Családi körülményeik is hasonlók voltak. A gazdagság, főúri udvar nem kedvez az ártatlanság megőrzésének.. Szent Alajos is kiskorá- ban illetlen szavakat tanult el a katonáktól, melyeket egész életében siratott, mintha bűnök lettek volna. A tisztaság megőrzése nála is küzdelmet kívánt: az érzékek fékezését, imát, önmegtagadást.

   S aki ilyen módon tiszta marad, an- nál a szerzetesi, papi hivatás jó talajra talál. Szent Alajos jezsuita lett, Baltazár ferences. Egész biztosan hatással volt hivatása kialakulására az akkoriban bontakozó obszerváns mozgalom. Sienai Szent Bernardin és Sarteanoi Albert éppen Baltazár ifjúsága idejében járt észak-Itáliában. Kiváló szellemi képessé- gekkel rendelkezett: pappá szentelése után évekig a teológiát tanította a gen- uai rendtartományban, majd tartományfőnök lett. Természetesen ő is az obsz- ervancia híveként vezette tartományát, s olyan erényekkel is ékeskedett, melyek nem voltak magától értetődők egy grófi sarjnál. Keményen böjtölt, zöldségen, főzeléken, kenyéren és vízen; kopottas ruhában járt, s nem urasko- dott, hanem úgy szolgált a testvéreknek, mint aki a legutolsó. Mint más, ko- rabeli ferences szónok, ő is fényes sikereket ért el, a nép özönlött szószékéhez, s csak Isten a tudója a gazdag aratásnak, mely munkája nyomán termett.

   A tartományfőnökség letelte után egy eldugott helyet választott magának Binasco* közelében, mely még a genuai provinciához tartozott; s ott folytatott benső életet, de amellett igét hirdetett, gyóntatott, ezt még akkor is tette, ami- kor betegsége miatt már a templomba se tudott elmenni. A hagyomány tud róla, hogy egyszer az erdőben, ahol imádkozott, havazás közben rá nem esett hó, egyszer pedig cellájában a Boldogágos Szűz megjelenésével tűntette ki. 73 évesen hunyt el: halálakor magától megszólalt a rendház harangja. Mind- járt szentként kezdték tisztelni: épségben maradt holttestét a templomban márványsírban s a földtől felemelve tisztelik. Tiszteletét XI. Plusz pápa 1930- ban erősítette meg.

   „Igehirdetésünk nem megtévesztő vagy hamis szándékból ered, és csalás- sal sem jár, hanem úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt, hogy rá- juk bízza az evangélium hirdetését.” (1 Tessz 2, 3-4.)

Imádság:

Istenünk, te botladozó szolgáid előtt az üdvösség útját szentjeid példájával és közbenjárásával egyengeted. Add meg jóságosan, hogy Boldog Baltazár példája közelebb segítsen minket hozzád.

Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.