You are here

BOLDOG SCHERER MÁRIA TERÉZIA

Meggen, 1825. október 31.– Ingenbohl, 1888. június 16.
Kalendar datum: 
Április 26
Blažena Marija Terezija Scherer

   Svájcban született hétgyermekes család negyedik gyermekeként. Gyermek- korában „Meggen napsugarának” nevezték vidámsága miatt. A népiskola el- végzése után Luzernbe került betegápoló képző szakiskolába. Eleinte idenkedett a betegápolói hivatástól, Isten kegyelme fokozatosan átalakította lelkületét. 1845-ben belépett a Florentini Teodóz kapucinus atya által alapított Keresztes Tanító Nővérek közé. 25 évesen már egy szegényház főnöknője lett, később Churban a kórház vezetője. A rend életében azonban 1856-ban nagy változás következett be. Püspöki határozattal kivált a rendből és Ingebohl vá- rosba költözött a Szent Keresztről nev. Irgalmas

   Nővérek új kongregációja, en- nek Terézia lett az első általános főnöknője. Az új kongregáció nemcsak taní- tással, hanem betegápolással, szegénygondozással, árvák nevelésével is foglalkozik. Szent Ferenc Reguláris III. Rendje szabályait követi.

   Mária Terézia anyát bátorság, tapintat, szeretetreméltóság, szervezési tehet- ség, olykor humor jellemezték. Nővéreit így bíztatta: „Isten jósága határtalan! Nem szabad elcsüggedni, hanem arra kell tekinteni, akitől minden erő szár- mazik.” Az alapító atya, P. Teodóz 1865-ben meghalt. Ekkor még inkább meg- nőtt Terézia anya felelőssége. 1887-ben előrehaladott gyomor- és májrákot ál- lapítottak meg nála. 1888. jún. 16-án halt meg hosszú szenvedés után.

   „Mennyország, mennyország!” – voltak utolsó szavai. Halálakor 442 házban közel 1700 fogadalmas nővér működött, ezek száma a boldoggá avatás évében, 1995-ben kb. 5600. Hazánkban a Keresztes Nővérek központi háza Pilisborosjenőn van, a nővérek száma 107. Terézia anyát II. János Pál pápa avatta boldoggá 1995. okt. 29-én.

   „Alapítóink a kor kívánalmaiban, szükségleteiben Isten hívó szavát ismerték fel. Az Ő mindenhatóságába és atyai jóságába vetett határtalan bizalommal nyitottak voltak minden emberi ínséggel szemben, bátrak az önfeláldozásban és kitartók a hűségben. Életük számunkra ösztönzés és példa Krisztus követé- sének útján.”

A Nővérek Életrendje. Részlet.

   Imádság:

   Istenünk, te Boldog Mária Teréziát arra indítottad, hogy a betegek és szegények gondozására s az ifjúság nevelésére a Keresztes Nővérek új ágának társalapítója legyen; add, hogy példájára mi is új lelkesedéssel haladjunk a Krisztus követése útján.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.