You are here

BOLDOG BIALAI HONORÁT

kapucinus (1829-1916)
Kalendar datum: 
Október 13
Blaženi Honorat Kozminski

   Eredeti nevén Kozminski Vencel Biala-ban született. A tehetséges fiú Varsó- ban építész-technikai szakközépiskolában tanult, közben a környezet, társak, tanárok befolyására hite meggyengült. 17 éves korában összeesküvés vádjá- val a cári orosz hatóság börtönbe vetette. Helyzete elég kilátástalan volt. Ha- lálos ítélet várt rá. Tífuszban is megbetegedett. Ilyen állapotban három héten át Isten ellen lázadt, megtagadta hitét, káromolta Istent. Édesanyja naponta járt a várbörtönbe, hogy fia után érdeklődjön, s mindennap a közelben lévő pálos templomban a Chestochowa-i Szűzanya-kép előtt imádkozott fia szaba- dulásáért. A két édesanya (a Bold. Szűz és anyja) imájára bekövetkezett előbb gyógyulása és megtérése, 1846. aug. 15-én, majd szabadulása „csodálatos módon” 1847. márc. 27-én.

   Utána új életet kezdett. Befejezte tanulmányait, majd egy szentgyónása után, melyet a varsói kapucinus templomban végzett, elhatározta, kapucinus lesz. Édesanyja és rokonai le akarták szándékáról be- szélni, de ő határozott maradt. 1848. dec. 21-én megkezdte a novíciátust, ek- kor kapta a Honorát nevet. Felszentelése (1852) után Varsóban működött 11 évig igen eredményesen, közben tartományi titkár is volt 10 évig. Felvirágoz- tatta a ferences III. rendet, 1857-ben megalapította a Feliciána Nővérek Kong- regációját, keresett szónok és gyóntató volt. A lengyel felkelés leverése után, 1864-ben, minthogy a cári uralom a papokat és szerzeteseket tartotta a felke- lés fő mozgatóinak, sok kolostort megszűntetett, Honorát atyát pedig Zakroczimba száműzte.

   Itt 28 évet töltött és csak a gyóntatást engedték meg neki. Így viszont sok buzgó lelket tudott vezetni, s rajtuk keresztül titokban 26 vallásos kongregációt, közösséget tudott megszervezni. Ezután Nowe Miasto- ba került, ahol 24 évet töltött. Haldokolva mondotta a körülállóknak: „Atyák, nem is tudjátok, hogy köztetek volt egy nagy bűnös. Fiatal koromban megta- gadtam Istent.” II. János Pál 1988-ban avatta boldoggá.

   

   Boldog Honorát tanúsága Szent Ferencről:

„Már a rendbe való belépésemkor nagy tisztelettel voltam Szeráfi Szent Fe- renc atyám iránt. Később, amint életét, erényeit, lelkületét jobban megismer- tem, legkedvesebb szent lett számomra. Egyetlen kívánságom, hogy őt töké- letesen követhessem, és Reguláját hűségesen megtartsam.”

Imádság:

 Istenünk, te Boldog Honorát áldozópapnak megadtad a gyöngéd szeretet lelkületét az emberek iránt, hogy a veled való kiengesztelődésre vezesse őket. Közbenjárására add meg nekünk, hogy megízleljük a te bocsánatod édessé- gét és tökéletes szeretetben egyesüljünk veled.

A mi Urunk Jézus által.