You are here

Boldog Angelusz Clarenusz

Chiarino, 1255 körül – Marsicovetere, 1337. július 15.
Kalendar datum: 
Június 15
Blaženi Anđelo Clareno

JEGYZETEK ERRŐL A BOLDOG FERENCESRŐL:

 

A klarénusok története a legmozgalmasabb. A lyoni zsinaton, 1274-ben elterjedt a rendben az a hír, hogy a pápa kötelezi a rendet közös bírtok elfogadására. Ankonában nagy vita alakult ki, a többség elfogadta, egyeseket a rendből kizártak, és remeteségben tartottak fogságban. Köztük volt Angelus Clarenus (+1337) aszkéta és jelentős teológus. E mozgalom gyorsan átterjedt a Provence-ban is, ahol képzett teológusok, így Péter János Olivival (+1298) is csatlakoztak a mozgalomhoz. A mozgalomnak másik támasza Casalei Hubertin (+1329) volt. Mindhárman tüzes könyveket Írtak, melyek Joachim a Fiori szellemét közvetítették. Joachim a Fiore cisztercita apát, e történelme! három szakaszra osztotta: az Atya korszaka (Ótestamentum), a Fiú korszaka (Újtestamentum és Egyház), a Szentlélek korszaka (le nem írt „Örök Evangélium”, a „lelki” Egyház, hierarchia nélkül, szerzetesek vezetése mellett. ) Szent Ferenc halála után nem sokkal a ferencesek a történelem ilyen magyarázatát átvették, e meghamisítva magukra vonatkoztatták. Elutasították a hierarchiát s a lelki egyház- ’ ért szálltak síkra, ezért kapták a spirituális nevet. Amikor. a szent remete, Morrone Péter V. Celestin néven pápa lett, elismerést kaptak, szegény remetékként éltek, majd VIII. Bonifác trónralépésével kiközösítették és üldözték őket. Egyeseket máglyán égettek meg, mások beléptek a bencés rendbe, Casalei Hubertin e cölestinusokhoz ment, Angelus Clarenus Subiasoba menekült, ahonnan miniszter generálisként a hozzá csatlakozottakat, a szegény életről nevezett fraticelliket vezette. Ez a csoport 1440-ig szektaként tovább élt. Kapisztrán Szent János segítségével, aki inkvizítori hivatalát bölcsen töltötte be, sikerült őket az Egyházzal kibékíteni és 1473-ban IV. Sistue őket a rendbe ismét beiktatta.

- Angelus Clarenus szegény nővérei, egyházon kívüli csoport, amely Angelus Clarenust követte, 1273-ban az Egyház a rendek közé felvette

/// A NEGYEDIK TANULMÁNYI LEVÉL SZENT FERENC LELKI CSALÁDJA (A HÁROM REND ÁTTEKINTÉSE) ///