You are here

Az új bűnöd nem más mint egy új szeg a testeden

antal's picture
11. postaja: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ.

XI. keresztúti stáció:  JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK 

E kereszt, e töviskoszorú, e kalapács, e szegek… az én bűneimnek kegyetlen eszközei. Hányszor ellenszegültem az isteni kegyelemnek?

Bocsáss meg, szenvedő Jézusom, bocsáss meg énnekem, s vonj szent Szívedhez oly erősen, hogy engem attól semmi többé el ne választhasson.