You are here

ANYA volt az első kiejtett szavad

antal's picture
4. postaja: ISUS SUSREĆE SVOJU SVETU MAJKU.

IV. keresztúti stáció: JÉZUS TALÁLKOZIK FÁJDALMAS ANYJÁVAL

Édes Üdvözítőm, e fájdalmas találkozástokra kérlek: segíts, hogy életem nehéz perceiben szívem a Szűzanya szívével találkozzék, s oltalma védjen, vigasztaljon engem.

Szűz Mária édes Szíve, légy menedékem!