You are here

Aki nem ellened van, az étred van.

antal's picture
8. postaja: ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

VIII. keresztúti stáció:  JÉZUS A SIRÁNKOZÓ ASSZONYOKHOZ SZÓL

Lelkem egyetlen reménye, isteni Megváltóm, bűnbánatra szólítasz fel engem…

Önts szívembe erős hitet, biztos reményt és lángoló szeretetet, hogy szent Szívedet embertársaim és saját vétkeimért önmegtagadásokkal megengesztelhessem.