You are here

GOSPA ŽALOSNA

blagdan zahvalnosti Mariji na svoj boli koju je morala podnijeti
Kalendar datum: 
15 Rujan

   Gospa Žalosna ili Marija od sedam žalosti je svetkovina gdje se prisjeća sedam teških trenutaka Marijina života. Spomendan se slavi 15. rujna. Pobožnost prema Gospinim žalostima ima svoj biblijski temelj u proroštvu starca Šimuna Mariji: "A tebi će samoj mač probosti dušu" (Lk 2,35).

Sedam žalosti:

  1. Šimunovo proročanstvo u hramu da će joj „mač probosti dušu",
  2. Bijeg s djetetom Isusom u Egipat,
  3. Traženje izgubljenog dječaka Isusa u hramu,
  4. Susret s Isusom na križnom putu,
  5. Boli dok su Isusa pribijali na križ,
  6. Skidanje Isusa s križa,
  7. Isusov pokop

   O Marijinim žalostima počeli su u 18. stoljeću pobožno razmišljati redovnici serviti, a zatim su nastajale mnoge bratovštine Gospinih žalosti. Servitima je 1667. Sveta Stolica posebno dopustila svetkovinu u čast Gospe od sedam žalosti. Taj blagdan 1735. preuzima čitavo španjolsko kraljevstvo, a papa Pio VII. proširio ga je 1814. na cijelu Crkvu.[1] Gospa Žalosna zaštitnica je Slovačke, američke države Mississippi, talijanske pokrajine Molise, redovničke kongregacije Svetog Križa te mnogih krajeva u Hrvatskoj.

   U umjetnosti se prikazuje u suzama, sa sedam mačeva koji joj probadaju srce. Umjesto mačeva nekada se prikazuje oko lika Bogorodice sedam medaljona s prizorima sedam žalosti.

detalj iz Franjevačke crkve u Subotici