You are here

EUHARISTIJSKO KLANJANJE - DVOJEZIČNO

Večernja Sveta misa je na mađarskom jeziku u 17,30 sati.

Nakon večernje Svete mise, svaki petak je dvojezično

EUHARISTIJSKO KLANJANJE