You are here

EUHARISTIJSKO KLANJANJE - DVOJEZIČNO

Večernja Sveta misa je na mađarskom jeziku u 18,00 sati. ( do 01.10. )

Nakon večernje Svete mise, svaki petak je dvojezično

EUHARISTIJSKO KLANJANJE