You are here

Duhovne misli

POBOŽNOST NA ČAST PRESV. SRCA ISUSOVA

Sv.  Naš  O.Franjo  žarko je ljubio ranjeno Srce Isusovo, što je također kao dragi amanet predao u baštinu svojoj duhovnoj djeci. Već u XII. vijeku bl. David Ausburški,franjevac (+1272.) učinio je samostan u Regensburgu središtem pobožnosti Srca Isusova.

U njegovim spisima pronađene su prekrasne molitve presv. Srcu. Sv.Bonaventura (+1274.), veliki franjevački bogoslov i crkveni naučitelj,vrlo je štovao i divno pisao o presv. Srcu,a oštroumni franjevački naučitelj bl. Ivan Duns Skot (+1308.) u svojoj se nauci posebno obazire na štovanje Srca Isusova. On jasno piše,da je predmet u štovanju Srca Isusova živo (tjelesno) Isusovo srce, kao simbol ljubavi Kristove prema Bogu i ljudima. Razlog je opstojnosti Kristove- piše Duns Skot- da se pokaže srce,koje će Boga ljubiti najvećom ljubavlju, i ta prevelika ljubav njegova Srca uzrokom je, da je htio za nas trpjeti i umrijeti.

Franjevačka je askeza u daljnim vjekovima odgojila u sva tri Reda nebrojeno posebnih štovatelja presv. Srca Isusova. Koncem 17.vijeka odabrao je božanski spasitelj posebnu vijesnicu pobožnosti svoga presv. Srca: Djevicu Margaretu Alakok. Mnogo puta joj se sam ukazao i učio ju, kao da se štuje njegovo presv. Srce, dao joj je upute i zapovijed,kao da proširi tu pobožnost. Za njezine se objave zauzeo i pomogao joj u raznim teškoćama njezin izvanredni ispovijednik bl. Klaudije Kolombijer,isusovac. No za posebnoga zaštitnika i vođu dao joj je Gospodin Spasitelj našega sv. O. Franju koji joj se također ukazao- Margareta je bila trećoredica!

U tomu kazanju (4.X.1686.) otkrio joj je božanski Spasitelj,da je sv. Franjo osobiti ljubitelj presv. Srca i da ima vanrednu moć, da od njegova Srca isprosi različite milosti.

Margareta je stupila u Red od pohoda Marijina te je umrla kao redovnica na glasu svetosti 1690. Svetom ju je proglasio papa Benedikt XV.  13.V. 1920.

Pobožnost se presv. Srcu još za njezina života vrlo proširila. General franjevačkoga reda o. Bernardin dal Vago, posvetio je god.1874. presv. Srcu cijeli Franjevački red i odredio, da se ta posveta po samostanima svečano obavlja svake godine na blagdan Srca Isusova, a jedna kraća posvetna molitva moli se u korskoj molitvi po franjevačkim samostanima svaki dan. 25 god. nakon toga 1889. Papa Leon XIII. posvetio je Srcu Isusovu cijeli svijet.

Najobičnije pobožnosti jesu: pobožnost  prvoga petka u mjesecu, pobožnost 9 prvih petaka,lipanjska pobožnost i devetnica Srcu Isusovu.

Gospodin je obećao sv. Margareti Alakok slijedeće:

 1. Da ću štovateljima moga Srca svaku pomoć potrebnu u njihovu staležu.
 2. Dat ću mir njihovom obiteljima.
 3. Tješit ću ih u svim njihovim nevoljama.
 4. Bit ću im sigurno utočište za života , a osobito na času smrti.
 5. Blagoslovit ću im obilno sve , što poduzmu.
 6. Griješnici će naći u mom srcu more milosrđa.
 7. Mlake duše postat će revne.
 8. Revne će duše doći do velike savršenosti.
 9. Blagoslovit ću i kuće,gdje se bude izložila i štovala slika moga srca.
 10. Svećenicima ću dati dar te će moći ganuti i najokorjelije grješnike.
 11. Osobe koje budu širile ovu pobožnost zapisat, ću u svoje srce i neću ih nikada izbrisati.
 12. Udijelit ću milost konačne pokore onima koji se pričeste uzastopce devet mjeseci svakog prvog petka.

 

Pobožnost prvog petka sastoji se: sv. ispovijed i sveta pričest (sv.misa).

Nakon sv. mise Litanije i posvetna molitva Srcu Isusovu sa blagoslovom s presvetim otajstvom.

 

LITANIJE PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Gospodine smiluj se!

Kriste smiluj se!

Gospodine smiluj se!

Kriste čuj nas!

Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože,                      smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga,

Srce Isusovo, u krilu Djevice majke od Duha Svetoga sazdano,

Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,

Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,

Srce Isusovo, hrame Božji sveti,

Srce Isusovo, šatore Višnjega,

Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,

Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,

Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,

Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,

Srce Isusovo, svake hvale predostojno,

Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,

Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,

Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva,

Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,

Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,

Srce Isusovo, željo bregova vječnih,

Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,

Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe,

Srce Isusovo, izvore života i svetosti,

Srce Isusovo, pomirište grijeha naših,

Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,

Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,

Srce Isusovo, do smrti poslušno,

Srce Isusovo, kopljem probodeno,

Srce Isusovo, izvore sve utjehe,

Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,

Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,

Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,

Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju,

Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru,

Srce Isusovo, milino sviju svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

 

S:         Isuse blaga i ponizna srca!

N:        Učini srce naše po Srcu svome!

 

Pomolimo se.

Svemogući, vječni Bože,

pogledaj na Srce preljubljenoga Sina svojega

i na hvale i zadovoljštine, koje u ime grešnika Tebi prikazuje,

i njima, koji milosrđe Tvoje mole,

Ti oproštenje udijeli umilostivljen,

u ime istoga Sina svojega Isusa Krista,

koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

 

 

 

POSVETNA MOLITVA SRCU ISUSOVU

 

Presveto Srce Isusovo, izvore beskrajne ljubavi, tebi se posvećujemo.

 

Hvala ti za ljubav koju si očitovao po spasenjskoj žrtvi na križu i probodenom srcu.

Hvala ti za uskrsnuće po kojem si nam darovao pobjedu

nad svakim zlom i svakim nečovještvom.

 

Isuse, najvjerniji prijatelju čovjekov i jedini spasitelju ljudskog roda,

tvom Srcu posvećujemo sebe, svoje obitelji i svoj narod,

posvećujemo ti i svoju domovinu Hrvatsku.

 

Gospodine Isuse Kriste, zahvaljujemo ti za sve darove koje si nam dao:

za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj Crkvi.

Potvrđujemo svoj krsni savez s Tobom i svoju odluku da po njemu živimo.

 

Presveto Srce Isusovo, otvaramo ti svoja srca

da u njih uliješ duha mudrosti i razuma, savjeta i jakosti,

znanja i straha Božjega, kajanja i praštanja, mira i pomirenja.

Prožmi nas duhom zajedništva u poštivanju različitosti osoba i službi. 

 

Presveto Srce Isusovo, pomozi nam u našim poteškoćama i problemima,

tješi nas u našim patnjama, budi nam utočište protiv svakog zla u ovom svijetu,

blagoslovi naš rad, posao, učenje i igru,

daj nam milost da budemo blagi i nadvladamo svaku srdžbu i ljutnju,

blagoslovi mirom, zdravljem i srećom sve članovi obitelji,

ispuni svoje svećenike milošću Duha Svetoga da privode k tebi sva srca ljudi.

 

Isuse, neka ova molitva kojom se predajemo tvome srcu,

bude poticaj za naše osobno obraćenje i put do istinske molitve i svetosti.

Isuse, budi središte našeg bića, budi središte naših obitelji,

budi središte naše župne i redovničke zajednice,

budi središte cijeloga našeg hrvatskog naroda,

ti koji s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga

živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.