You are here

Zbor Sv. Cecilije

Zbor "SVETA CECILIJA" pod ravnanjem s. Mirjam Pandžić, od 01.09.2012.  pjeva na misama nedjeljom i blagdanima u Franjevačkoj "staroj" crkvi sv. Mihovila u Subotici

Horske probe za pjevanje na svetim misama, pobožnostima kao i dva koncerta u Subotici: Božićni i Uskrsni, pripremamo se utorkom navečer u 18,00h nakon večernje svete mise, u vjeronaučnoj sali.

Svako ko osjeća želju da aktivnim pjevanjem ojača svoju vjeru, neka nam se pridruži.

Pjevamo jednoglasno, dvoglasno i višeglasno, na Hrvatskom, Mađarskom, Latinskom i drugim prikladnim jezicima po potrebi i nadahnuću.

NAJAVA KONCERTA