You are here

Blaženi Pacifik Ramati iz Cerana (Ceredana)

Cerano, Novara, 1426 - Sassari, 04. lipnja 1482.
Kalendar datum: 
4 Lipnja
Blaženi Pacifik Ramati iz Cerana (Ceredana)

Blaženi Pacifik Ramati iz Cerana (Ceredana)

1424-1482