You are here

BLAŽENI NIKOLA MEDDA IZ GÈSTURIJA

Gèsturi, Cagliari, 05 kolovoza 1882 - Cagliari, 08 lipnja 1958
Kalendar datum: 
8 Lipnja
BLAŽENI NIKOLA MEDDA IZ GÈSTURIJA
   Nikola, u svijetu Ivan Medda, rodio se 5. kolovoza 1882. u Gèsturiju, upokrajini Cagliari, u nadbiskupiji Oristano, u krilu brojne obitelji poštenihradnika i izvrsnih kršćana. Ostavši siroče bez roditelja, prihvatila ga je usvoju kuću starija sestra koja je već bila udana, da bude u službi njezinogmuža. Obavljajući najprostije seoske poslove, odlikovao se čestitošću,pobožnošću, neporočnošću ponašanja i strogoćom života. 1911., u 29.godini života, opskrbljen pohvalnim pismom svog župnika, bio je primljenmeđu Kapucine u Cagliariju, uzevši ime fra Nikola.
   Nakon novicijata iredovničkih zavjeta, bila mu je povjerena služba skupljanja milostinje. Kroz34 godine vršio je ovu službu u velikoj tišini, ali s velikim duhovnimutjecajem na narod, koji mu se utjecao kao pravomčovjeku Božjem. Umro je 8. lipnja 1958. u Cagliariju. Blaženim ga je proglasio Ivan Pavao II. 3.listopada 1999.