You are here

Blaženi Lovro iz Villamagne (Aurelio de Masculis)

Villamagna, 12.svibnja 1476 – Ortona, 6 lipnja 1535
Kalendar datum: 
6 Lipnja
Blaženi Lovro iz Villamagne (Aurelio de Masculis)

Blaženi Lovro iz Villamagne (Aurelio de Masculis)

Villamagna, 12.svibnja 1476 – Ortona, 6 lipnja 1535