You are here

Blaženi Fra Anđeo Zvizdović

(1420 – 1498.)
Kalendar datum: 
7 Lipnja
Blaženi Fra Anđeo Zvizdović

  Fra Anđeo Zvizdović ili Zvjezdović je bio svećenik, franjevac i upravitelj Bosanske franjevačke kustodije. Rođen je na Zvizdama iznad današnjeg Gornjef Vakufa-Uskoplja pa od toga dolazi prezime Zvizdović. Anđeo Zvizdović je 28. maja 1463. godine od sultana Mehmeda II Osvajača isposlovao Ahdnamu.

   Predstavnik bosanskih franjevaca fra Anđeo Zvizdović (umro 07. 05. 1498) izašao je 28. maja 1463. godine pred sultana Mehmeda II Fatiha na Milodraževo polje kod Fojnice, priznao ga za novog gospodara Bosne i zamolio da njegovim redovnicima dā vjersku i imovinsku slobodu djelovanja. Iako su pripadnici ovog reda od samog svog osnutka (1209.) djelovali kao ”pučki propovjednici, papinski poslanici, misionari na Bliskom istoku i Africi, propovjednici križarskih ratova, a u Bosni kao propovjednici i inkvizitori protiv bogumila…”, sultan Mehmed Fatih im je, da bi spriječio njihovo iseljavanje iz Bosne i podstakao na povratak one koji su se već bili iselili, izdao ahdnamu (povelju).

   Ahdnama je, s istorijskopravnog gledišta, imala veliki značaj, jer je bosanskim franjevcima od samog početka osmanske vladavine u Bosni osiguravala, ne samo osnovna ljudska prava: slobodu ličnosti, vjere, imovine, kretanja i udruživanja, već i slobodu vizitacije franjevačkih ustanova od strane njihovih starješina iz vana.

   Jedna ulica u Gornjem Vakufu-Uskoplju nosi njegovo ime, kao i jedna ulica u samom središtu Sarajeva. U franjevačkomu redu se časti kao blaženik. 

Štuje se 7. lipnja.+