You are here

Blažena Marija Pallotta Assunta

franjevačka misionarka u Kini
Kalendar datum: 
7 Travanj
blažena marija pallotta assunta

Misionarka, franjevački red, živjela u Kini

(ostatak teksta se priprema)