You are here

Biblioteka - Uslovi

Sav materijal je za osobnu upotrebu ili za djeljenje drugima sa uvjetom da je bez materijalne koristi za onoga koji ih prosljeđuje (e-mail), objavljuje (facebook, web sajt,...) , štampa ili javno objavljuje u različitim medijima ( TV, javne projekcije i ostala upotreba).
 
   Molimo Vas da klikom na dugme ispod prihvatite uvjete.
 
                     ...i pregledate sadržaj biblioteke sa mogućnostima preuzimanja.
 
 
 

Prihvatam     Ne prihvatam