You are here

Kratke misli

Živimo za vječni život

antal's picture
14. postaja: ISUSA POLAŽU U GROB.

14. postaja: ISUSA POLAŽU U GROB. 

Nada čovječanstva ulazi u beznađe groba. Više ne smije biti beznađa ni u grobu, ni u svijetu, ni u ljudskim srcima.

Gospodine, otvori mi oči srca da vidim kako više nigdje nema beznađa.

Nauči vrednovati žrtvu za tebe učinjenu

antal's picture
13. postaja: ISUSA SKIDAJU S KRIŽA.

13. postaja: ISUSA SKIDAJU S KRIŽA. 

Nakon što je izvršio životnu zadaću vraća se u krilo Majci. Sada može biti posve njezin.

Gospodine, daj da shvatim kako mogu svima pripadati tek onda kad spremno izvršavam Od oca povjerenu mi zadaću.

Za života gradi sebi nebeski dom

antal's picture
12. postaja: ISUS UMIRE NA KRIŽU.

12. postaja: ISUS UMIRE NA KRIŽU. 

Isus je umro da ja živim. Kad s Isusom živim i umirem na ovom svijetu, On mi otvara vrata vječnosti.

Gospodine, daj da s Tobom svakodnevno umirem, daj da mi zadnje umiranje bude početak vječnog života.

Tvoj je novi grijeh još jedan novi čaval na tijelu tvom

antal's picture
11. postaja: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ.

11. postaja: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ. 

Željezni čavli otkrivaju neslomivu snagu Isusove ljubavi kojom je prikovan uz Očevu volju.

Gospodine, daj da i mene moja ljubav prema Tebi prikuje na životni križ po kome se spašavam.

Skini sa sebe veo grijeha

antal's picture
10. postaja: ISUSA SVLAČE.

10. postaja: ISUSA SVLAČE. 

Odijelo Božanske slave odložio je dolaskom na svijet. Sada dopušta da mu skinu i ljudsko odijelo i ljudsko dostojanstvo. Skidanjem odijela otvaraju se rane od bičeva i udaraca.

Gospodine, nije je patnja kad sam lišen osjećaja ljudskog i kršćanskog dostojanstva najveća patnja? Ali i najplodonosnija? Nauči me tako trpjeti.

Oprosti oniliko puta kolika ti je ljubav velika.

antal's picture
9. postaja: ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM.

9. postaja: ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM. 

Teret je za njegova pleća prevelik. No njegova ljubav prema meni i želja da mi smrću podari vječni život još je veća.

Gospodine, daj da moja ljubav prema Tebi i ljudima bude veća od svih patnja.

Tko nije protiv tebe, za tebe je

antal's picture
8. postaja: ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

8. postaja: ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

Prihvaća njihovu samilost, ali ih upozorava na najveće zlo: grijeh koji je izvor svih patnja.

Gospodine, daj mi takvu samilost koja će mene i svijet mijenjati na bolje.

Ponovljena greška je nauk da je nisi savladao

antal's picture
7. POSTAJA: ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM.

7. POSTAJA: ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM. 

Najčešće klonemo pod svakidašnjim teretima i patnjama koje se stalno ponavljaju.

Gospodine, daj mi snage da ustrajem do kraja noseći svoj svagdanji križ.

Nauči pružati ljudima u potrebi.

antal's picture
6. POSTAJA: VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC.

6. POSTAJA: VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC.

Isus joj ostavlja utisnuto svoje patničko lice. Samilosnom ljubavlju prema drugima otkrivam pravo patničko lice brata i sestre.

Gospodine, daj mi da imam oka i srca za patnje drugoga.

Budi prijatelj i kada je nevolja

antal's picture
5. postaja: ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ

5. postaja: ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ

Čovjek pomaže Bogu nositi križ, jer tako Bog hoće. Čovjek čovjeku pomaže nositi križ, jer je to zakon ljubavi.

Gospodine, hvala Ti što mogu s Tobom nositi križ. Daj da i ja dopustim da mi drugi pomognu nositi moj križ.

Pages