You are here

MISNI RASPORED NEDJELJOM

TREĆA BOŽIJA ZAPOVIJED:

Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!

 

Nedjeljne sv. Mise:

 

07,00 sati - recitirana na hrvatskom jeziku

09,00 sati – svečana pjevana na hrvatskom jeziku, propovijed

10,30 sati – svečana pjevana na mađarskom jeziku, propovijed

 

VEČERNJA SVETA MISA SVAKE NEDJELJE I BLAGDANIMA:

- u 17,30 sati: na hrvatskom jeziku 2020. godine je svake 2. i 4. nedjelje u mjesecu.

 

Na našem web-kalendaru sa desne strane, možete točno provjeriti na kom jeziku je nedjeljnja sveta misa a po odabiru datuma.

u 17,30 sati od 01. listopada/oktobra do 30.travnja/aprila

u 18,00 sati od 01.svibnja/maja do 30.rujna/septembra

 

 

SVETE MISE NEKIM BLAGDANIMA I POSEBNIM PRILIKAMA MOGU BITI DVOJEZIČNE UZ NAJAVU

( dvojezična misa: prvi jezik do prikazanja a zatim se mijenja jezik. Evanđelja, misna čitanja, molitve vjernika, propovijed, "Oče naš..." je na velike blagdane čitan na oba jezika a na ostalim dvojezičnim misama na jeziku dijela mise)

 

MISA NA LATINSKOM se služi kada je nazočan gost izvan našeg govornog područja. Tada uvjek imamo prevodioca na oba jezika. 

 

NAJAVA SVETIH MISA ZA BLAGDANE I POSEBNE PRILIKE PRATITE NA

www.facebook.com/franjevcisubotica 

 

___________

interesantno:

Većina vjernika našeg grada i okolice prati mise kako na hrvatskom tako i na mađarskom jeziku.

Često susrećemo da se ljudi mole: prate misu na oba jezika a molitve, kad ne znaju "drugi" jezik, tiho govore na jeziku koji znaju, a pri tome ne smetaju niti remete okolicu.

Pa i kad stignu na misu "drugog jezika" istom vjerom pristupaju aktivno misnom slavlju i sakramentima.

Na našim Svetim misama susrećemo i druge vjernike i kršćane koji su nam uvijek dobrodošli!