You are here

EUHARISTIJSKO KLANJANJE - DVOJEZIČNO

Večernja Sveta misa je na mađarskom jeziku u 17,30 sati. ( od 01.10. do 30.04.)

Nakon večernje Svete mise, svaki petak je dvojezično

EUHARISTIJSKO KLANJANJE